Trening Umiejętności Społecznych- Kurs certyfikowany potwierdzający nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć z TUS

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli z Treningiem Umiejętności Społecznych. Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg. Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć.

Czas trwania szkolenia : 2 dni (18 godzin)

Termin szkolenia:

11-12.05.2019 r. – grupa I,

08-09.06.2019 – grupa II

Koszt szkolenia: 500 zł/os.

Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja on – line: https://www.andrzejbartosik.pl/rekrutacja-on-line/