You are currently viewing To już ostatnie dni rekrutacji !

To już ostatnie dni rekrutacji !

Ostatnia szansa na rekrutację! ⏰⏰⏰⏰ Zapisy tylko do 24.03.2021.
To najlepszy czas na rozpoczęcie studiów (w szczególności dla nauczycieli). Warto wykorzystać taką okazje i zdobyć nowe kwalifikacje oraz możliwości rozwoju zawodowego.
Realizowane przez EDULABOR studia w systemie zdalnym (w czasie rzeczywistym) realizują efekty kształcenia i nadają kwalifikacje w rozumieniu praw oświatowego w odniesieniu do Standardów kształcenia Nauczycieli i Rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczycieli.
Ostatnie dni zapisów na kierunki: 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

https://www.andrzejbartosik.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/oligofrenopedagogika-z-elementami-integracji-sensorycznej/

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

https://www.andrzejbartosik.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/wczesne-wspomaganie-rozwoju-i-edukacji-dziecka-ze-spektrum-autyzmu-oraz-calosciowymi-zaburzeniami-rozwoju/

Chemia dla nauczycieli – nauczanie przedmiotu

https://www.andrzejbartosik.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/chemia-dla-nauczycieli-nauczanie-przedmiotu/

Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

https://www.andrzejbartosik.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/przygotowanie-pedagogiczne-kwalifikacje-pedagogiczne/

Wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ) dla nauczycieli – nauczanie przedmiotu

https://www.andrzejbartosik.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-opcjonalnie-wos-wdz/

Pozostałe kierunki możesz poznać dzięki naszej wyszukiwarce kierunków: https://www.andrzejbartosik.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/