You are currently viewing Realizacja zajęć studiów podyplomowych w okresie pandemii COVID – 19

Realizacja zajęć studiów podyplomowych w okresie pandemii COVID – 19

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju, uczelnie wyższe zobowiązane są do dostosowania form kształcenia do panującej sytuacji, ale równocześnie do zachowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie nadawania kwalifikacji w toku studiów podyplomowych. Nadal obowiązuje Rozporządzenie w sprawie Standardu kształcenia nauczycieli, a siatki godzin, programy studiów i praktyk nie mogą ulegać zmianie.

W momencie wprowadzenia pierwszego locdownu natychmiast przygotowaliśmy standardy pracy zdalnej oraz narzędzia IT umożliwiające nam jej realizację.

Reagujemy szybko  i profesjonalnie, wprowadzamy zmiany w sposób uporządkowany i łatwy do przyjęcia przez słuchaczy. Dbamy o komfort naszych studentów, ale również (co najważniejsze) o realizację toku studiów zgodnie z przepisami prawa. Tak, aby nie było wątpliwości co do uzyskanych kwalifikacji. 

Obecnie zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym w formie zajęć wykładowych na żywo. Dodatkowo słuchacze korzystają z zasobów platformy E-learningowej.

Prowadzimy również zdalne egzaminy, zaliczenia i egzaminy końcowe. Wszystkie nasze zajęcia są zorganizowane w taki sposób aby spełniać warunek realizacji efektów kształcenia.