Andrzej Bartosik
×

Collegium Da Vinci

collegiumCollegium da Vivci w Poznaniu jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się uczelni w Polsce. Swoją dzisiejszą, silną pozycję na rynku edukacyjnym zawdzięcza ponad 15-letniej tradycji oraz bogatej, innowacyjnej ofercie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych.

Co wyróżnia CDV?
  • Nowatorski program studiów opracowany we współpracy z instytucjami i firmami z Polski i zagranicy.
  • Przewaga zajęć praktycznych prowadzonych przez cenionych profesjonalistów i potencjalnych pracodawców, dzięki czemu na bieżąco możesz konfrontować zdobytą wiedzę z praktyką.

Część zajęć prowadzonych jest w formie wykładów on-line lub e-learningu. A to oznacza, że możesz brać aktywny udział w zajęciach nie wychodząc z domu.

W obecnych czasach nie sztuką jest ukończyć studia podyplomowe w określonym kierunku. Najistotniejszy jest świadomy wybór uczelni reprezentującej wysokie standardy i pewność uzyskanych kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Wszystkie powyższe argumenty przemawiają za wyborem Collegium Da Vinci w Poznaniu jako innowacyjnego, doświadczonego i rzetelnego organizatora studiów.

Organizacja studiów:
  • Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 9.00 do 17.00.
  • Zajęcia w ramach I lub III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu i sierpniu, w dni powszednie.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest 80% obecności na zajęciach oraz uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego.  Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie ze wzorem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest:
  • zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.
Ostateczna ocena na świadectwie jest średnią następujących ocen cząstkowych:
  • 50% stanowi średnią ocen ze wszystkich egzaminów określonych na danym kierunku,
  • 50% stanowi ocenę uzyskaną w egzaminie końcowym

Zapraszamy serdecznie!

bądź na bieżąco

Dołącz do Newslettera

DOŁĄCZ DO NASZYCH KLIENTÓW I ABSOLWENTÓW, Z KTÓRYMI JESTEŚMY W KONTAKCIE:
Dlaczego warto zapisać się do Newslettera EDULABOR:

nie zasypiemy Cię mailami

będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie oświatowym czy najnowszymi informacjami związanymi z kwalifikacjami zawodowymi

otrzymasz od nas wyselekcjonowane informacje o nowych szkoleniach, kierunkach studiów czy warsztatach

© 2023 Edulabor. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt zrealizowany przez Tebim.