Szkolenie on – line : „Kompetencje coachingowe i mentorskie dla menedżerów – first level”

Warto wykorzystać czas na podnoszenie swoich kompetencji zawodowych.

Zapraszamy Państwa na szkolenie on – line prowadzone metodą interaktywnego warsztatu przez certyfikowanego coacha i mentora biznesowego.

Kiedy?

23 – 24.04.2020 godz. 16.00 – 19.00

Cena : 289 zł. /os.
Uczestnicy aktualnej edycji otrzymują voucher o wartości 200 zł. do wykorzystania na szkolenie level  II i III.

Zapisz się juz dziś! https://www.andrzejbartosik.pl/rekrutacja-on-line/

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego uczestnicy otrzymują drogą mailową szczegółowe informacje organizacyjne.

Cel

Celem szkolenia jest zrozumienie istoty coachingu jako narzędzia wspomagającego rozwój potencjału człowieka oraz rozwój zawodowy liderów i managerów. Poznanie zasad i narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu.

Cele szczegółowe:

 • Zrozumienie istoty coachingu
 • Diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli managera/lidera stosującego narzędzia coachingowe i pracę mentorską
 • Poznanie metod i warsztatu pracy coacha wykorzystywanych w pracy liderów i managerów
 • Rozwój osobistych kompetencji interpersonalnych

Adresaci studiów

 • Menedżerowie
 • Dyrektorzy zarządzający
 • Osoby odpowiedzialne za rozwój osób w organizacji
 • Osoby mające kontakt z klientem
 • Psychologowie
 • Doradcy zawodowi
 • Trenerzy
 • Konsultanci
 • Specjaliści i eksperci różnych specjalności
 • Aktualni i przyszli coachowie
 • Pedagodzy, nauczyciele

Szkolenie jest częścią cyklu szkoleniowego.

Można skorzystać tylko z poziomu I lub kontynuować szkolenie na poziomie II i III (są to poziomy prowadzone w systemie blended learning (czyli zajęcia stacjonarne i zajęcia on- line).

Szkolenie level II i III: szczególny nacisk położony jest na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych.

Osoby, które ukończą wszystkie trzy stopnie uzyskują świadectwo ukończenia szkolenia doskonalącego kompetencje zawodowe i certyfikat kompetencyjny.

Osoby kończące poziom I uzyskują świadectwo ukończenia szkolenia doskonalącego kompetencje zawodowe.