You are currently viewing Organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa – przepisy
creative team holds a meeting in the lobby of the office.photo with copy space

Organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa – przepisy

Organizacja szkoleń w formie stacjonarnej jest już możliwa, co znalazło potwierdzenie w nowym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Pozwala to nam wznowić działalność szkoleniową.
Treść Ustawy 

Ministerstwo Rozwoju opublikowało na swojej stronie internetowej wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 przygotowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania
2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania
3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania
4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem

Cel wdrażanych procedur:
1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników spotkań / wydarzeń oraz pracowników / dostawców obsługujących dane spotkanie/wydarzenie.
2. Ograniczenie liczby kontaktów w miejscu spotkania/wydarzenia, w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed ryzykiem zakażenia koronawirusem.
3. Opracowanie w sposób kompleksowy zestawu procedur bezpieczeństwa dot. COVID-19 do wykorzystania w całym łańcuchu dostaw i operacji związanych z przemysłem wydarzeń i spotkań.
4. Kompleksowe działanie dostosowane do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa.
https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-konferencje-i-kongresy